Satelliet Internet NASSAT | Licentie ANATELBrazilië Anatel - Nationaal Agentschap van Telecommunicatie

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) is de staatsentiteit die de telecommunicatie in Brazilië reguleert. Het bureau is opgericht om de ontwikkeling van telecommunicatie in dit land te stimuleren, wordt onafhankelijk beheerd en is financieel autonoom. Haar activiteiten omvatten de uitvoering van nationaal beleid op het gebied van telecommunicatie, de regulering van vergunningen, het beheer van het radiofrequentiespectrum en de bescherming van consumentenrechten, onder andere.